Pretraži samo u ovoj kategoriji

SUBVENCIJE U POLJUPRIVREDI, GARD BEOGRAD 2019Šifra proizvoda: 012031
Opis proizvoda:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства.
ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији града Београда;
2
- да је носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
- да не користи бесповратна подстицајна средства од стране других буџетских корисника за набавку пољопривредних прикључних машина које су предмет овог Јавног позива;
- да подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица;
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ
Да у зависности од сектора по којем конкурише за коришћење подстицаја мора да испуњава следеће специфичне критеријуме:
У сектору производње МЛЕКА прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства 1-19 млечних крава;
У сектору производње МЕСА прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) у Регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистроване, односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 - 3.999 бројлера у турнусу;
У сектору производње ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА, ХМЕЉА И ЦВЕЋА, прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;
2) имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1 - 50 hа цвећа, односно 0,2 - 100 hа винове лозе;
3) имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору;
У сектору производње ОСТАЛИХ УСЕВА, прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;
2) имају до 50 hа под осталим усевима.

Podelite ovaj proizvod:

Pozovite nas za više informacija:

+381 26 / 381-120

Preporučeni proizvodi iz iste kategorije

Kategorije proizvoda

Traktorski rezervni delovi

Rezervni delovi za poljomehanizaciju

Poljomehanizacija

Subvencije za Poljoprivredu 2019

Rezervni delovi za kombajne

Pozovite nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pozovite nas!
+381 (0) 26 / 381-548
-